Vi kan järnväg

Specialister på järnväg. SSM AB erbjuder underhåll
och nybyggnation av järnvägsinfrastruktur med egen
arbetsledning, maskiner samt tekniker på plats. 

Våra tjänster

TSA operatörer

Våra TSA operatörer har lång erfarenhet och erforderliga utbildningar för underhåll och nybyggnation inom järnvägs infrastrukturen.

Erfarna säkerhetsutbildade anläggare

Våra anläggare har lång erfarenhet och erforderliga utbildningar av nybyggnation av kanalisation och fundamentsättning.

Projektledning

Vi åtar oss uppdrag inom projektledning med tre starka ledord för ett lyckat projekt: laganda, planering och ekonomi.

Arbetsledning

Vi har erfarna arbetsledare både inom bana och mark som med en stark drivkraft leder projektet framåt.

Säkerhetstjänster

För att se till att säkerheten efterlevs på ett projekt har vi specialutbildad och kompetent personal inom följande områden.

SOS-planering

Vi erbjuder våra kunder SOS-planering till projekten både riskbedömningar, BAP/BUP av spårtider och SOS-plan.

Snöröjning

Med våra maskiner med hjälp av hydrauliska snöfräsar och snösopar samt våra tekniker så kan vi effektivt snöröja spåranläggningen. 

Infrastruktur

Vi brinner för infrastruktur och är aldrig rädd för problemen som finns i infrastrukturprojekt. Vi ser hellre lösningar än problemen!

järnväg

Kontakta oss, vi hjälper dig